Postanowienia ogólne

Firma Maximal Promotion Angelika Krajewska-Leda z siedzibą ul. Jelenica 81, 43-450 Ustroń, NIP 882 124 04 71, administrator strony internetowej angelspub.pl („Strona”) przywiązuje szczególną wagę do ochrony prywatności użytkowników Strony oraz bezpieczeństwa przetwarzania i wykorzystywania ich danych osobowych.

§ 1 Rejestracja na Stronie

Rejestracja w Stronie nie jest możliwa.

§ 2 Dane osobowe użytkowników Strony

1. Dane osobowe użytkowników Strony zawarte w formularzu subskrypcji (newsletter) przetwarzane są z zachowaniem wymogów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 roku, Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) („ustawa o ochronie danych osobowych”) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 roku, Nr 144, poz. 1204 z poźn. zm.).

Użytkownikowi, który wypełnił formularz rejestracji do usługi Newsletter lub w inny sposób udostępnił swoje dane osobowe, przysługuje prawo wglądu do dotyczących jego danych osobowych oraz prawo do ich weryfikacji, modyfikacji lub usunięcia. Dane zgromadzone automatycznie nie mogą być zmodyfikowane ani też usunięte.

Dane osobowe użytkowników Strony mogą być przetwarzane w prawnie usprawiedliwionych celach, w tym w celu wysyłania materiałów promocyjno-informacyjnych, oferowania produktów, badania rynku i opinii publicznej.

2. Strona angelspub.pl gromadzi informacje pozyskiwane automatycznie, dotyczące adresów IP użytkowników wchodzących na stronę internetową angelspub.pl oraz korzystających z usług świadczonych w ramach Strony.

Informacje dotyczące IP użytkowników mogą zostać przekazane uprawnionym organom państwa na ich żądanie, na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań lub osobom trzecim na podstawie orzeczeń organów państwa.

3. Strona angelspub.pl nie przekazuje i nie dokonuje obrotu (nie sprzedaje, nie użycza) danych osobowych użytkownika Strony innym osobom lub instytucjom bez zgody użytkownika.

§ 3 Polityka w zakresie plików „cookies”

1. Strona angelspub.pl stosuje mechanizm tzw. cookies (plików tekstowych zapisywanych i przechowywanych na dysku komputera użytkownika Strony służących analizie zachowania użytkownika).

2. Mechanizm cookies jest stosowany do utrzymania właściwej wymiany informacji pomiędzy serwerem i przeglądarką, a tym samym do możliwości poprawnego wyświetlenia zawartości strony lub wysyłania formularza kontaktowego przez Użytkownika. Ponadto, mechanizm cookies stosowany jest do zliczania statystyki odwiedzin oraz do korzystania z mechanizmów udostępniania treści z Strony na portalu facebook.com.

3. Mechanizm cookies nie ma na celu pozyskiwania jakichkolwiek informacji o użytkownikach Strony, a stosowany jest jedynie w celu dostarczania danych statystycznych o ruchu użytkowników i korzystaniu przez nich ze strony angelspub.pl.

4. Użytkownik może sprzeciwić się umieszczaniu w jego komputerze plików cookies i w każdej chwili może wyłączyć w swojej przeglądarce internetowej opcję przyjmowania plików cookies, co nie spowoduje żadnych utrudnień w korzystaniu z Strony.

5. Strona angelspub.pl nie ponosi odpowiedzialności za stosowanie mechanizmu cookies na innych niż strona angelspub.pl stronach internetowych dostępnych dla użytkowników za pośrednictwem linków umieszczonych na stronach Strony.

§ 4 Zmiany w polityce prywatności

W przypadku zmiany obowiązującej polityki prywatności, odpowiednie modyfikacje powyższych zasad zostaną udostępnione na stronie angelspub.

§ 5 Kontakt

Pytania i wątpliwości w zakresie polityki prywatności użytkownicy Strony mogą zgłaszać poprzez e-mail: club[at]angelspub.pl